Händer i Maj:

Lördag 21 maj: städdag i båthamnen, kl 10:00

Tisdag 24 maj: årsmöte, kl 18:00 i klubbstugan på Varvet

Lördag 28 maj: sjösättning, kl 08:00