Höstfix 2022:

Lördag 24:e september, kl 10:00

Vi hjälps åt med upptagning av Y-bommar och förbereda båthamnen för vintern. 


Upphittat:

En båtnyckel är upphittad på varvssidan i samband med båtupptagningen. Återfås mot beskrivning, kontakta Olle Sjödin.